22 Ιουνίου 2021
19:08:17

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 28 Μαρτίου 2018

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:
· Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην Εντατικολογία, ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ στο βαθμό του Διευθυντή.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2 / 2017

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11 Δεκεμβρίου 2017

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017). Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, απο 01/01/2018 έως και 31/12/2018). Μπορείτε να κατεβάσετε τον οριστικό πίνακα κατάταξης απο εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ:

  1. Μίας (1) θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας AKTΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β'.
  2. Μίας (1) θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α'.
  3. Μίας (1) θέσεως Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α΄.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 06 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017). Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια, απο 01/01/2018 έως και 31/12/2018). Η προθεσμία υποβολής αίτησης ξεκινάει απο τις 07 Νοεμβρίου 2017 και λήγει με την παρέλευση της 16ης Νοεμβρίου 2017. Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη απο εδώ.

Συνημμένα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25 Μαϊος 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Σύναψης Ατομικής Σύμβασης Μίσθωσης έργου για την Παροχή Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας (ισχύ σύμβασης έως 31/12/2017). Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

Συνημμένα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ